முக்கியச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தமிழர்களை ஏமாற்றிய இரண்டாவது உடன்படிக்கை (1925)

1925 யூன்28 இல், யாழ்ப்பாணத்தில் சேர்.வைத்திலிங்கம் துரைச்சாமியின் வீட்டில் (வீட்டின் பெயர் மகேந்திரகிரி) வட்டமேசை மாநாடு ஒன்று நிகழ்ந்தது. தமிழர்…

14.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,144,552. நேற்றிலிருந்து 37,249 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.4%). இவற்றில்:…

13.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,107,303. நேற்றிலிருந்து 40,902 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.8%). இவற்றில்:…

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் – இத்தாலி 2020

“ தமிழீழத் தேசத்தின் விடியலுக்காக தங்களை ஈகம் செய்த மாவீரச் செல்வங்களிற்கு வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வுகள் நோய்த் தொற்றால்…

12.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,066,401. நேற்றிலிருந்து 37,977 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.7%). இவற்றில்:…

11.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,028,424. நேற்றிலிருந்து 32,961 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.3%). இவற்றில்:…

10.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 995,463. நேற்றிலிருந்து 35,090 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.7%). இவற்றில்:…

09.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 960,373. நேற்றிலிருந்து 25,269 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.7%). இவற்றில்:…

08.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 935,104. நேற்றிலிருந்து 32,614 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.6%). இவற்றில்:…

340 அகவை காணும் இத்தாலி தேசத்து தமிழர் வீரமாமுனிவர்

தமிழுக்கு தொண்டு செய்தவர்கள் யாரென்று நாம் பட்டியலிட்டோமானால் அதில் பிற மதத்தவரும் பிற இனத்தவர்களும் என அனேகமானவர்கள் இடம்பெறுவர். தமிழுக்கு…