முக்கியச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

08.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 235,278. நேற்றிலிருந்து 280 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

07.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,998. நேற்றிலிருந்து 197 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

Covid-19 கண்காணிப்பு: எந்தப் பிராந்தியத்திலும் Rt 1க்கு மேலாக இல்லை

SarsCoV-2 நோய்த்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட பிறகு, இத்தாலி முழுவதும் தொற்று விகிதம் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. உயர் சுகாதார நிறுவனத்தின்…

06.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,801. நேற்றிலிருந்து 270 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

முகக்கவசம் அணிவது COVID பரவுவதை தடுக்கும் என உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தல்

வைரசு பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த, இதுவரை பரிந்துரைத்தபடி, சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மற்றும் தொற்றுக்குப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமல்லாமல், அனைவரும் பொது இடங்களில் அணிவது…

தமிழீழ மாணவர் எழுச்சி நாள்

“எமது விடுதலைப் போராட்டம் கல்விக்கு கவசமாக இருப்பது போல், கல்வியும் எமது போராட்டத்திற்கு காப்பரணாக நிற்க வேண்டும்” தமிழீழத் தேசியத்…

05.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,531. நேற்றிலிருந்து 518 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%). இவற்றில்:…

04.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 234,013. நேற்றிலிருந்து 177 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

03.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 233,836. நேற்றிலிருந்து 321 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…

02.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 233,515. நேற்றிலிருந்து 318 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%). இவற்றில்:…