தொடர்புகளுக்கு

மேலதிக தொடர்புகளுக்கு நீங்கள் எங்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளலாம்: contact@tamilinfopoint.it

கொரோனா வைரசு பரவுதலால் இத்தாலியில் விதிக்கப்பட்ட அவசரக்கால சட்டங்கள் சம்மந்தமாக கேள்விகள் மற்றும் உதவிகள் பெறுவதற்கு எம்மை தொலைபேசி ஊடாக தொடர்புகொள்ளலாம்:

(10:00 – 13:00) – 0039 333 744 1711
(15:00 – 18:00) – 0039 327 755 0188 – 015779020
(18:00 – 21:00) – 0039 389 101 9911

உங்கள் கவனத்திற்கு