முக்கியச் செய்திகள்

முக்கியச் செய்திகள்

16.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,368,733. நேற்றிலிருந்து 16,310 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%). இவற்றில்:…

சனவரி 16 முதல் மார்ச் 5 வரை நடைமுறையில் இருக்கும் புதிய ஆணை

Covid-19 தொற்றுநோய்ப் பரவலை கட்டுப்படுத்த சனவரி 16 முதல் மீண்டும் இறுக்கமான விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்த இத்தாலி அரசு புதிய ஆணையை…

15.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,352,423. நேற்றிலிருந்து 16,144 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%). இவற்றில்:…

14.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,336,279. நேற்றிலிருந்து 17,243 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%). இவற்றில்:…

13.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,319,036. நேற்றிலிருந்து 15,773 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%). இவற்றில்:…

12.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,303,263. நேற்றிலிருந்து 14,242 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%). இவற்றில்:…

11.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,289,021. நேற்றிலிருந்து 12,530 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%). இவற்றில்:…

10.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,276,491. நேற்றிலிருந்து 18,625 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%). இவற்றில்:…

மண்ணில் இடிக்கப்பட்டது மாணவர்கள் மனங்களில் கட்டப்படுகின்றது – AUDIO நேரடி சாட்சி

தமிழ் மக்கள் மீது சிங்கள இனவாத அடக்குமுறை எல்லையற்ற முறையில் தொடர்கின்றது. இலங்கை அரசாங்கத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டமிட்ட இனப்படுகொலையை உலக…

09.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,257,866. நேற்றிலிருந்து 19,976 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%). இவற்றில்:…