முக்கியச் செய்திகள்

முக்கியச் செய்திகள்

12.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,066,401. நேற்றிலிருந்து 37,977 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.7%). இவற்றில்:…

11.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,028,424. நேற்றிலிருந்து 32,961 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.3%). இவற்றில்:…

10.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 995,463. நேற்றிலிருந்து 35,090 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.7%). இவற்றில்:…

09.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 960,373. நேற்றிலிருந்து 25,269 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.7%). இவற்றில்:…

08.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 935,104. நேற்றிலிருந்து 32,614 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.6%). இவற்றில்:…

340 அகவை காணும் இத்தாலி தேசத்து தமிழர் வீரமாமுனிவர்

தமிழுக்கு தொண்டு செய்தவர்கள் யாரென்று நாம் பட்டியலிட்டோமானால் அதில் பிற மதத்தவரும் பிற இனத்தவர்களும் என அனேகமானவர்கள் இடம்பெறுவர். தமிழுக்கு…

07.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 902,490. நேற்றிலிருந்து 39,809 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.6%). இவற்றில்:…

06.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 862,681. நேற்றிலிருந்து 37,802 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.6%). இவற்றில்:…

05.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 824,879. நேற்றிலிருந்து 34,519 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.4%). இவற்றில்:…

பிரதமர் Conteயின் புதிய ஆணை

கொரோனாவைரசு நோய்த்தொற்றின் பரவலை தடுக்கும் முகமாக, இத்தாலிய பிரதமர் Giuseppe Conte இன்னுமொரு புதிய ஆணையை வெளியிட்டுள்ளார். இது எதிர்வரும்…