ஆக்கம்

ஆக்கம்

மழலைகளின் வண்ணங்களூடாக வெளிப்படும் ஒற்றுமை!

👉🏾 வரைபடங்களை பார்ப்பதற்கு 👈🏾 அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் வந்த எங்கள் பிள்ளைகளின் வரைபடங்கள்! இத்தாலி முதல் ஐக்கிய இராச்சியம் வரை…

“இதுவும் கடந்து போகும்” – திட்டம்

வரைபடங்களை பார்ப்பதற்கு வீட்டில் முடங்கியிருத்தல் என்பது பெரியவர்களுக்கு மட்டுமன்றி குழந்தைகளுக்கும் உளவியல் ரீதியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு கடினமான தருணமாகும்….