கொரோனாவைரசு

கொரோனாவைரசு

அபினாவின் மனிதநேயப் பணி

இன்றைய நாட்களில் உலகெங்கிலும் கொரோனாவைரசு தொற்றுநோய்க்கு எதிரான தடுப்பூசி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருவது யாவரும் அறிந்த விடயம். அந்த வகையில்…

ஜூன் 3 முதல், Covid-19 தடுப்பூசிக்கான முன்பதிவு

தேசிய திட்டத்தின் கீழ், அனைத்து பிராந்தியங்களும் ஜூன் 3 முதல் 16 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசிக்கான முன்பதிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள்…

ஏப்ரல் 26 முதல் அமுலுக்கு வரும் புதிய ஆணை

ஏப்ரல் 26 முதல், பிரதமர் Mario Draghi தலைமையிலான அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புதிய Covid ஆணை, கொரோனாவைரசின் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த…

15 மார்ச் முதல் உயிர்த்த ஞாயிறு வரையிலான புதிய சட்ட ஆணை

15 மார்ச் முதல் 6 ஏப்ரல் வரை மற்றும் உயிர்த்த ஞாயிறு விடுமுறை தினங்களை உள்ளடக்கிய புதிய சட்ட ஆணையொன்றை…

மார்ச் 6 முதல் ஏப்ரல் 6 வரையிலான புதிய ஆணை

இத்தாலியின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றுள்ள பிரதமர் Mario Draghi புதிய ஆணையில் கையெழுத்திட்டுள்ளார். இந்த ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மார்ச்…

Covid-19 க்கு எதிரான தடுப்பூசியை நோக்கி

Mondo insieme எனும் அமைப்பால் சென்ற வாரம் நடாத்தப்பட்ட இணையவழி சந்திப்பில் கொரோனாவைரசு தொற்றுநோய்க்கான தடுப்பூசி பற்றிய விளக்கங்கள் தொற்று…

21.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,809,246. நேற்றிலிருந்து 13,450 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%). இவற்றில்:…

20.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,795,796. நேற்றிலிருந்து 14,914 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%). இவற்றில்:…

19.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,780,882. நேற்றிலிருந்து 15,470 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%). இவற்றில்:…

18.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,765,412. நேற்றிலிருந்து 13,755 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%). இவற்றில்:…