கொரோனாவைரசு

கொரோனாவைரசு

27.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 564,778. நேற்றிலிருந்து 21,989 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.1%). இவற்றில்:…

கொரோனாவைரசு அவசரகாலத்திற்கான புதிய ஆணை

26 அக்டோபர் முதல் 24 நவம்பர் வரை கொரோனாவைரசு அவசரகாலத்திற்கான புதிய ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் உள்ளடக்கங்கங்கள்: Bar, pub,…

26.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 542,789. நேற்றிலிருந்து 17,007 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.2%). இவற்றில்:…

25.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 525,782. நேற்றிலிருந்து 21,273 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.2%). இவற்றில்:…

23.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 484,869. நேற்றிலிருந்து 19,143 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4.1%). இவற்றில்:…

Lombardia வில் இன்று முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

கொரோனாவைரசு தொற்று அதிகரிப்பினால் Campania மாநிலத்தைத் தொடர்ந்து Lombardia வில் அக்டோபர் 22 முதல் இரவு 11 மணி முதல்…

22.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 465,726. நேற்றிலிருந்து 16,078 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.6%). இவற்றில்:…

21.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 449,648. நேற்றிலிருந்து 15,199 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+3.5%). இவற்றில்:…

20.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 434,449. நேற்றிலிருந்து 10,871 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.6%). இவற்றில்:…

19.10.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-10-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 423,578. நேற்றிலிருந்து 9,337 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.3%). இவற்றில்:…