முக்கியச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

24.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,455,022. நேற்றிலிருந்து 23,227 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.6%). இவற்றில்:…

வீரவேங்கைகள் உறங்கும் புண்ணிய பூமி

தாயகத்தில் எமது வீரவேங்கைகள் விதைக்கப்பட்டு கண்ணுறங்கும் புண்ணிய பூமி “மாவீரர் துயிலும் இல்லம்”. இவ் உறைவிடத்தின் தோற்றம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தையும்…

23.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,431,795. நேற்றிலிருந்து 22,927 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.6%). இவற்றில்:…

22.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,408,868. நேற்றிலிருந்து 28,337 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.1%). இவற்றில்:…

21.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,380,531. நேற்றிலிருந்து 34,764 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.6%). இவற்றில்:…

மாவீரச் செல்வங்களை நினைவுகூருவோம்!

“எமது போராளிகளின் அற்புதமான தியாகங்களும், எமது மக்களாகிய உங்களின் அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாடுமே எமது போராட்டத்தை உலக அரங்கில் பிரசித்தப்படுத்தியுள்ளது….

கொரோனாவைரசு எப்பொழுது முடியும்?

இயல்பு வாழ்விற்கு திரும்புவதற்கு இன்னும் எவ்வளவு காலம் வேண்டும்? இவ் இக்கட்டான சூழல் எப்பொழுது மாற்றமடையும்? நாம் கட்டாயமாக தெரிந்துகொள்ள…

20.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,345,767. நேற்றிலிருந்து 37,239 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.8%). இவற்றில்:…

19.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்: கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,308,528. நேற்றிலிருந்து 36,176 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+2.8%). இவற்றில்:…

உலகம் பார்த்து வியந்த தமிழீழக் காவல் துறை

எம் தமிழீழத்தில் எமது தானைத் தலைவன் மாண்புமிகு பிரபாகரன் அவர்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்தினார். அந்த அரசாங்கத்தில் ஒரு சில இறுக்கமான…