31.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 31-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,107,166.

நேற்றிலிருந்து 23,477 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 74,159 (நேற்றிலிருந்து 555 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,463,111 (நேற்றிலிருந்து 17,421 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 569,896 (நேற்றிலிருந்து 5,501 +1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia478,903 (நேற்றிலிருந்து +3,859 நேற்று 475,044)
Veneto253,875 (நேற்றிலிருந்து +4,800 நேற்று 249,075)
Piemonte197,828 (நேற்றிலிருந்து +1,367 நேற்று 196,461)
Campania189,673 (நேற்றிலிருந்து +1,554 நேற்று 188,119)
Emilia-Romagna171,512 (நேற்றிலிருந்து +2,116 நேற்று 169,396)
Lazio163,051 (நேற்றிலிருந்து +1,767 நேற்று 161,284)
Toscana120,328 (நேற்றிலிருந்து +632 நேற்று 119,696)
Sicilia93,644 (நேற்றிலிருந்து +1,299 நேற்று 92,345)
Puglia90,964 (நேற்றிலிருந்து +1,661 நேற்று 89,303)
Liguria60,469 (நேற்றிலிருந்து +472 நேற்று 59,997)
Friuli Venezia Giulia50,027 (நேற்றிலிருந்து +877 நேற்று 49,150)
Marche41,624 (நேற்றிலிருந்து +703 நேற்று 40,921)
Abruzzo35,314 (நேற்றிலிருந்து +456 நேற்று 34,858)
Sardegna31,113 (நேற்றிலிருந்து +368 நேற்று 30,745)
P.A. Bolzano29,494 (நேற்றிலிருந்து +260 நேற்று 29,234)
Umbria28,960 (நேற்றிலிருந்து +300 நேற்று 28,660)
Calabria23,920 (நேற்றிலிருந்து +402 நேற்று 23,518)
P.A. Trento21,840 (நேற்றிலிருந்து +320 நேற்று 21,520)
Basilicata10,826 (நேற்றிலிருந்து +147 நேற்று 10,679)
Valle d’Aosta7,273 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 7,244)
Molise6,528 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 6,440)

உங்கள் கவனத்திற்கு