01.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,129,376.

நேற்றிலிருந்து 22,210 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 74,621 (நேற்றிலிருந்து 462 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,479,988 (நேற்றிலிருந்து 16,877 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 574,767 (நேற்றிலிருந்து 4,871 +0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia481,959 (நேற்றிலிருந்து +3,056 நேற்று 478,903)
Veneto258,680 (நேற்றிலிருந்து +4,805 நேற்று 253,875)
Piemonte198,886 (நேற்றிலிருந்து +1,058 நேற்று 197,828)
Campania191,407 (நேற்றிலிருந்து +1,734 நேற்று 189,673)
Emilia-Romagna174,141 (நேற்றிலிருந்து +2,629 நேற்று 171,512)
Lazio164,964 (நேற்றிலிருந்து +1,913 நேற்று 163,051)
Toscana120,917 (நேற்றிலிருந்து +589 நேற்று 120,328)
Sicilia94,766 (நேற்றிலிருந்து +1,122 நேற்று 93,644)
Puglia92,359 (நேற்றிலிருந்து +1,395 நேற்று 90,964)
Liguria60,881 (நேற்றிலிருந்து +412 நேற்று 60,469)
Friuli Venezia Giulia50,742 (நேற்றிலிருந்து +715 நேற்று 50,027)
Marche42,317 (நேற்றிலிருந்து +693 நேற்று 41,624)
Abruzzo35,723 (நேற்றிலிருந்து +410 நேற்று 35,313)
Sardegna31,478 (நேற்றிலிருந்து +365 நேற்று 31,113)
P.A. Bolzano29,764 (நேற்றிலிருந்து +270 நேற்று 29,494)
Umbria29,188 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 28,960)
Calabria24,265 (நேற்றிலிருந்து +345 நேற்று 23,920)
P.A. Trento22,033 (நேற்றிலிருந்து +193 நேற்று 21,840)
Basilicata10,982 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 10,826)
Valle d’Aosta7,290 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,273)
Molise6,634 (நேற்றிலிருந்து +106 நேற்று 6,528)

உங்கள் கவனத்திற்கு