02.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,141,201.

நேற்றிலிருந்து 11,825 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 74,985 (நேற்றிலிருந்து 364 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,489,154 (நேற்றிலிருந்து 9,166 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 577,062 (நேற்றிலிருந்து 2,295 +0.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia483,361 (நேற்றிலிருந்து +1,402 நேற்று 481,959)
Veneto261,845 (நேற்றிலிருந்து +3,165 நேற்று 258,680)
Piemonte199,319 (நேற்றிலிருந்து +433 நேற்று 198,886)
Campania191,799 (நேற்றிலிருந்து +392 நேற்று 191,407)
Emilia-Romagna176,170 (நேற்றிலிருந்து +2,035 நேற்று 174,135)
Lazio166,239 (நேற்றிலிருந்து +1,275 நேற்று 164,964)
Toscana121,415 (நேற்றிலிருந்து +498 நேற்று 120,917)
Sicilia95,500 (நேற்றிலிருந்து +734 நேற்று 94,766)
Puglia92,703 (நேற்றிலிருந்து +344 நேற்று 92,359)
Liguria61,084 (நேற்றிலிருந்து +203 நேற்று 60,881)
Friuli Venezia Giulia51,101 (நேற்றிலிருந்து +359 நேற்று 50,742)
Marche42,602 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 42,317)
Abruzzo35,746 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 35,723)
Sardegna31,667 (நேற்றிலிருந்து +189 நேற்று 31,478)
P.A. Bolzano29,850 (நேற்றிலிருந்து +86 நேற்று 29,764)
Umbria29,238 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 29,188)
Calabria24,440 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 24,265)
P.A. Trento22,149 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 22,033)
Basilicata11,021 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 10,982)
Valle d’Aosta7,297 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 7,290)
Molise6,655 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 6,634)

உங்கள் கவனத்திற்கு