30.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,083,689.

நேற்றிலிருந்து 16,202 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 73,604 (நேற்றிலிருந்து 575 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,445,690 (நேற்றிலிருந்து 19,960 +1.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 564,395 (நேற்றிலிருந்து -4,333 -0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia475,044 (நேற்றிலிருந்து +1,673 நேற்று 473,371)
Veneto249,075 (நேற்றிலிருந்து +2,986 நேற்று 246,089)
Piemonte196,461 (நேற்றிலிருந்து +1,046 நேற்று 195,415)
Campania188,119 (நேற்றிலிருந்து +930 நேற்று 187,189)
Emilia-Romagna169,396 (நேற்றிலிருந்து +1,427 நேற்று 167,969)
Lazio161,284 (நேற்றிலிருந்து +1,333 நேற்று 159,951)
Toscana119,696 (நேற்றிலிருந்து +460 நேற்று 119,236)
Sicilia92,345 (நேற்றிலிருந்து +1,084 நேற்று 91,261)
Puglia89,303 (நேற்றிலிருந்து +1,470 நேற்று 87,833)
Liguria59,997 (நேற்றிலிருந்து +415 நேற்று 59,582)
Friuli Venezia Giulia49,150 (நேற்றிலிருந்து +803 நேற்று 48,347)
Marche40,921 (நேற்றிலிருந்து +585 நேற்று 40,336)
Abruzzo34,858 (நேற்றிலிருந்து +278 நேற்று 34,580)
Sardegna30,745 (நேற்றிலிருந்து +328 நேற்று 30,417)
P.A. Bolzano29,234 (நேற்றிலிருந்து +220 நேற்று 29,014)
Umbria28,660 (நேற்றிலிருந்து +347 நேற்று 28,313)
Calabria23,518 (நேற்றிலிருந்து +449 நேற்று 23,069)
P.A. Trento21,520 (நேற்றிலிருந்து +197 நேற்று 21,323)
Basilicata10,679 (நேற்றிலிருந்து +113 நேற்று 10,566)
Valle d’Aosta7,244 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,230)
Molise6,440 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 6,396)

உங்கள் கவனத்திற்கு