29.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,067,487.

நேற்றிலிருந்து 11,210 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 73,029 (நேற்றிலிருந்து 659 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,425,730 (நேற்றிலிருந்து 17,044 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 568,728 (நேற்றிலிருந்து -6,493 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia473,371 (நேற்றிலிருந்து +843 நேற்று 472,528)
Veneto246,089 (நேற்றிலிருந்து +2,655 நேற்று 243,434)
Piemonte195,415 (நேற்றிலிருந்து +840 நேற்று 194,575)
Campania187,189 (நேற்றிலிருந்து +625 நேற்று 186,564)
Emilia-Romagna167,969 (நேற்றிலிருந்து +894 நேற்று 167,075)
Lazio159,951 (நேற்றிலிருந்து +1,218 நேற்று 158,733)
Toscana119,236 (நேற்றிலிருந்து +271 நேற்று 118,965)
Sicilia91,261 (நேற்றிலிருந்து +995 நேற்று 90,266)
Puglia87,833 (நேற்றிலிருந்து +749 நேற்று 87,084)
Liguria59,582 (நேற்றிலிருந்து +305 நேற்று 59,277)
Friuli Venezia Giulia48,347 (நேற்றிலிருந்து +493 நேற்று 47,854)
Marche40,336 (நேற்றிலிருந்து +508 நேற்று 39,828)
Abruzzo34,580 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 34,533)
Sardegna30,417 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 30,301)
P.A. Bolzano29,014 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 28,923)
Umbria28,313 (நேற்றிலிருந்து +161 நேற்று 28,152)
Calabria23,069 (நேற்றிலிருந்து +163 நேற்று 22,906)
P.A. Trento21,323 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 21,148)
Basilicata10,566 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 10,498)
Valle d’Aosta7,230 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 7,230)
Molise6,396 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 6,389)

உங்கள் கவனத்திற்கு