28.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,056,277.

நேற்றிலிருந்து 8,581 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 72,370 (நேற்றிலிருந்து 445 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,408,686 (நேற்றிலிருந்து 14,675 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 575,221 (நேற்றிலிருந்து -6,539 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia472,528 (நேற்றிலிருந்து +573 நேற்று 471,955)
Veneto243,434 (நேற்றிலிருந்து +2,782 நேற்று 240,652)
Piemonte194,575 (நேற்றிலிருந்து +313 நேற்று 194,262)
Campania186,564 (நேற்றிலிருந்து +433 நேற்று 186,131)
Emilia-Romagna167,077 (நேற்றிலிருந்து +750 நேற்று 166,327)
Lazio158,733 (நேற்றிலிருந்து +966 நேற்று 157,767)
Toscana118,965 (நேற்றிலிருந்து +181 நேற்று 118,784)
Sicilia90,266 (நேற்றிலிருந்து +650 நேற்று 89,616)
Puglia87,084 (நேற்றிலிருந்து +645 நேற்று 86,439)
Liguria59,277 (நேற்றிலிருந்து +173 நேற்று 59,104)
Friuli Venezia Giulia47,854 (நேற்றிலிருந்து +187 நேற்று 47,667)
Marche39,828 (நேற்றிலிருந்து +131 நேற்று 39,697)
Abruzzo34,533 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 34,492)
Sardegna30,301 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 30,145)
P.A. Bolzano28,923 (நேற்றிலிருந்து +120 நேற்று 28,803)
Umbria28,152 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 28,064)
Calabria22,906 (நேற்றிலிருந்து +212 நேற்று 22,694)
P.A. Trento21,148 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 21,049)
Basilicata10,498 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 10,481)
Valle d’Aosta7,242 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 7,181)
Molise6,389 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 6,382)

உங்கள் கவனத்திற்கு