27.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,047,696.

நேற்றிலிருந்து 8,913 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 71,925 (நேற்றிலிருந்து 298 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,394,011 (நேற்றிலிருந்து 7,798 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 581,760 (நேற்றிலிருந்து 817 +0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia471,955 (நேற்றிலிருந்து +466 நேற்று 471,489)
Veneto240,652 (நேற்றிலிருந்து +3,337 நேற்று 237,315)
Piemonte194,262 (நேற்றிலிருந்து +470 நேற்று 193,792)
Campania186,131 (நேற்றிலிருந்து +310 நேற்று 185,821)
Emilia-Romagna166,327 (நேற்றிலிருந்து +1,283 நேற்று 165,044)
Lazio157,767 (நேற்றிலிருந்து +977 நேற்று 156,790)
Toscana118,784 (நேற்றிலிருந்து +227 நேற்று 118,557)
Sicilia89,616 (நேற்றிலிருந்து +682 நேற்று 88,934)
Puglia86,439 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 86,218)
Liguria59,104 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 59,005)
Friuli Venezia Giulia47,667 (நேற்றிலிருந்து +144 நேற்று 47,523)
Marche39,697 (நேற்றிலிருந்து +181 நேற்று 39,516)
Abruzzo34,496 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 34,471)
Sardegna30,145 (நேற்றிலிருந்து +96 நேற்று 30,049)
P.A. Bolzano28,803 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 28,746)
Umbria28,064 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 28,028)
Calabria22,694 (நேற்றிலிருந்து +179 நேற்று 22,515)
P.A. Trento21,049 (நேற்றிலிருந்து +86 நேற்று 20,963)
Basilicata10,481 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,472)
Valle d’Aosta7,181 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 7,154)
Molise6,382 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,381)

உங்கள் கவனத்திற்கு