26.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,038,759.

நேற்றிலிருந்து 10,405 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 71,620 (நேற்றிலிருந்து 261 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,386,198 (நேற்றிலிருந்து 9,089 +0.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 580,941 (நேற்றிலிருந்து 1,055 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia471,489 (நேற்றிலிருந்து +1,606 நேற்று 469,883)
Veneto237,315 (நேற்றிலிருந்து +2,523 நேற்று 234,792)
Piemonte193,792 (நேற்றிலிருந்து +417 நேற்று 193,375)
Campania185,821 (நேற்றிலிருந்து +539 நேற்று 185,282)
Emilia-Romagna165,044 (நேற்றிலிருந்து +1,756 நேற்று 163,288)
Lazio156,790 (நேற்றிலிருந்து +1,123 நேற்று 155,667)
Toscana118,557 (நேற்றிலிருந்து +402 நேற்று 118,155)
Sicilia88,934 (நேற்றிலிருந்து +337 நேற்று 88,597)
Puglia86,218 (நேற்றிலிருந்து +544 நேற்று 85,674)
Liguria59,005 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 58,971)
Friuli Venezia Giulia47,523 (நேற்றிலிருந்து +224 நேற்று 47,299)
Marche39,516 (நேற்றிலிருந்து +206 நேற்று 39,310)
Abruzzo34,471 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 34,437)
Sardegna30,049 (நேற்றிலிருந்து +173 நேற்று 29,876)
P.A. Bolzano28,722 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 28,722)
Umbria28,028 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 27,977)
Calabria22,515 (நேற்றிலிருந்து +237 நேற்று 22,278)
P.A. Trento20,963 (நேற்றிலிருந்து +124 நேற்று 20,839)
Basilicata10,472 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 10,447)
Valle d’Aosta7,154 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 7,130)
Molise6,381 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 6,353)

உங்கள் கவனத்திற்கு