Decreto rilancio

Rilancio ஆணையின் சலுகைகளுக்கு எப்போது விண்ணப்பிப்பது

Rilancio ஆணை மே 19 அன்று இத்தாலியின் அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானியில் (gazzetta ufficiale) வெளியிடப்பட்டது. இத்தாலியர்களுக்கு ஆதரவாக பல வகையான…

முறையற்ற வேலை ஒப்பந்தங்கள், வதிவிட அனுமதிகளை முறைப்படுத்த புதிய சட்டம்

மீன்பிடி, வேளாண்மைத் தொழிலாளர்கள், வீட்டுத் தொழிலாளர்கள் (colf) மற்றும் முதியோர்கள் பராமரிப்பாளர்கள் (badanti), ஒப்பந்தமற்ற வேலையுறவைக் கொண்ட இத்தாலிய மற்றும்…

Rilancio ஆணையில் உள்ளடங்கிய முக்கிய சலுகைகள்

தொழிலாளர்கள், நிறுவனங்கள், பாடசாலைகள், வணிகர்கள், விளையாட்டு, மருத்துவம் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புத் துறைகளுக்கான 256 சட்டக் குறிப்புகளைக் கொண்ட Rilancio…

“Rilancio ஆணை ஒப்புதல்” பிரதமர் Conte யின் உரை

« மறுதொடக்கம் எனும் Rilancio ஆணை என்பது ஊழியர்கள், தொழிலதிபர்கள், பாடசாலைகள், வணிகர்கள், விளையாட்டு, மருத்துவம் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புத்…

உங்கள் கவனத்திற்கு