21.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 244,752.

நேற்றிலிருந்து 128 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,073 (நேற்றிலிருந்து 15 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 197,431 (நேற்றிலிருந்து 269 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,248 (நேற்றிலிருந்து -156 -1.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,582 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 95,548)
Piemonte31,545 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 31,537)
Emilia-Romagna29,238 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 29,220)
Veneto19,671 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 19,649)
Toscana10,384 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,375)
Liguria10,117 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,105)
Lazio8,456 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 8,450)
Marche6,813 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,811)
P.A. Trento4,891 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,889)
Campania4,839 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,833)
Puglia4,556 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,556)
Friuli Venezia Giulia3,358 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,356)
Abruzzo3,344 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,342)
Sicilia3,146 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,144)
P.A. Bolzano2,685 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,684)
Umbria1,459 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,456)
Sardegna1,379 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,379)
Calabria1,239 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,239)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata408 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 408)

உங்கள் கவனத்திற்கு