20.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 244,624.

நேற்றிலிருந்து 190 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,058 (நேற்றிலிருந்து 13 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 197,162 (நேற்றிலிருந்து 213 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,404 (நேற்றிலிருந்து -36 -0.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,548 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 95,492)
Piemonte31,537 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 31,536)
Emilia-Romagna29,220 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 29,178)
Veneto19,649 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 19,607)
Toscana10,375 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,374)
Liguria10,105 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,093)
Lazio8,450 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 8,436)
Marche6,811 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,811)
P.A. Trento4,889 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,885)
Campania4,833 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,827)
Puglia4,557 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,557)
Friuli Venezia Giulia3,356 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,352)
Abruzzo3,342 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,336)
Sicilia3,144 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,142)
P.A. Bolzano2,684 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,684)
Umbria1,456 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,456)
Sardegna1,379 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,379)
Calabria1,239 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,239)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata408 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 408)

உங்கள் கவனத்திற்கு