19.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 244,434.

நேற்றிலிருந்து 218 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,045 (நேற்றிலிருந்து 3 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 196,949 (நேற்றிலிருந்து 143 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,440 (நேற்றிலிருந்து 72 +0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,492 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 95,459)
Piemonte31,536 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 31,533)
Emilia-Romagna29,178 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 29,127)
Veneto19,607 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 19,559)
Toscana10,374 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 10,358)
Liguria10,093 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 10,070)
Lazio8,436 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 8,419)
Marche6,811 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,811)
P.A. Trento4,885 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,884)
Campania4,827 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,818)
Puglia4,557 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,550)
Friuli Venezia Giulia3,352 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,350)
Abruzzo3,336 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,335)
Sicilia3,142 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,140)
P.A. Bolzano2,684 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,683)
Umbria1,456 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,456)
Sardegna1,379 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,378)
Calabria1,239 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,238)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata408 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு