18.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 244,216.

நேற்றிலிருந்து 249 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,042 (நேற்றிலிருந்து 14 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 196,806 (நேற்றிலிருந்து 323 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,368 (நேற்றிலிருந்து -88 -0.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,459 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 95,371)
Piemonte31,533 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 31,530)
Emilia-Romagna29,127 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 29,087)
Veneto19,559 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 19,525)
Toscana10,358 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,356)
Liguria10,070 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 10,052)
Lazio8,419 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 8,399)
Marche6,812 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,809)
P.A. Trento4,884 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,881)
Campania4,818 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 4,803)
Puglia4,550 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,547)
Friuli Venezia Giulia3,350 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,346)
Abruzzo3,335 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,334)
Sicilia3,140 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,136)
P.A. Bolzano2,683 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,682)
Umbria1,456 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,454)
Sardegna1,378 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,377)
Calabria1,238 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,231)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata405 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு