17.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,967.

நேற்றிலிருந்து 231 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,028 (நேற்றிலிருந்து 11 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 196,483 (நேற்றிலிருந்து 237 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,456 (நேற்றிலிருந்து -17 -0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,371 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 95,316)
Piemonte31,530 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 31,522)
Emilia-Romagna29,087 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 29,033)
Veneto19,525 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 19,470)
Toscana10,356 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 10,350)
Liguria10,052 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,050)
Lazio8,399 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 8,385)
Marche6,809 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,806)
P.A. Trento4,881 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,881)
Campania4,803 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 4,791)
Puglia4,547 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,542)
Friuli Venezia Giulia3,346 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,343)
Abruzzo3,334 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,333)
Sicilia3,136 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,132)
P.A. Bolzano2,682 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 2,678)
Umbria1,454 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,452)
Sardegna1,377 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,377)
Calabria1,231 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,226)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata405 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு