16.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,736.

நேற்றிலிருந்து 230 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,017 (நேற்றிலிருந்து 20 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 196,246 (நேற்றிலிருந்து 230 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,473 (நேற்றிலிருந்து -20 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,316 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 95,236)
Piemonte31,522 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 31,515)
Emilia-Romagna29,035 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 28,989)
Veneto19,470 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 19,441)
Toscana10,350 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,338)
Liguria10,050 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 10,042)
Lazio8,385 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 8,376)
Marche6,806 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,805)
P.A. Trento4,881 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,881)
Campania4,791 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,787)
Puglia4,542 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,541)
Friuli Venezia Giulia3,343 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,339)
Abruzzo3,333 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,331)
Sicilia3,132 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 3,115)
P.A. Bolzano2,678 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,677)
Umbria1,452 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,452)
Sardegna1,377 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,376)
Calabria1,226 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,218)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata405 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு