15.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,506.

நேற்றிலிருந்து 162 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,997 (நேற்றிலிருந்து 13 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 196,016 (நேற்றிலிருந்து 575 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,493 (நேற்றிலிருந்து -426 -3.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,236 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 95,173)
Piemonte31,515 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 31,507)
Emilia-Romagna28,989 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 28,971)
Veneto19,441 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 19,420)
Toscana10,338 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 10,330)
Liguria10,042 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,038)
Lazio8,376 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 8,356)
Marche6,805 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,805)
P.A. Trento4,881 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,881)
Campania4,787 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,779)
Puglia4,541 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,541)
Friuli Venezia Giulia3,339 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,338)
Abruzzo3,331 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,328)
Sicilia3,115 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,115)
P.A. Bolzano2,677 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,674)
Umbria1,452 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,450)
Sardegna1,376 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,374)
Calabria1,218 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,216)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata405 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு