14.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,344.

நேற்றிலிருந்து 114 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,984 (நேற்றிலிருந்து 17 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 195,441 (நேற்றிலிருந்து 335 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,919 (நேற்றிலிருந்து -238 -1.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,173 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 95,143)
Piemonte31,507 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 31,504)
Emilia-Romagna28,971 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 28,958)
Veneto19,420 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 19,401)
Toscana10,330 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,326)
Liguria10,038 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 10,032)
Lazio8,356 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 8,338)
Marche6,805 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,804)
P.A. Trento4,881 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,881)
Campania4,779 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,779)
Puglia4,541 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,541)
Friuli Venezia Giulia3,338 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,335)
Abruzzo3,328 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,328)
Sicilia3,115 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,100)
P.A. Bolzano2,674 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,673)
Umbria1,450 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,450)
Sardegna1,374 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,373)
Calabria1,216 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,216)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata406 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 406)

உங்கள் கவனத்திற்கு