13.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,230.

நேற்றிலிருந்து 169 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,967 (நேற்றிலிருந்து 13 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 195,106 (நேற்றிலிருந்து 178 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,157 (நேற்றிலிருந்து -22 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,143 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 95,049)
Piemonte31,504 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 31,498)
Emilia-Romagna28,958 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 28,940)
Veneto19,401 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 19,395)
Toscana10,326 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,322)
Liguria10,032 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,031)
Lazio8,338 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 8,314)
Marche6,804 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,804)
P.A. Trento4,881 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,881)
Campania4,779 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,772)
Puglia4,541 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,541)
Friuli Venezia Giulia3,335 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,335)
Abruzzo3,328 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,328)
Sicilia3,100 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,099)
P.A. Bolzano2,673 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 2,666)
Umbria1,450 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,450)
Sardegna1,373 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,372)
Calabria1,216 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,216)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 446)
Basilicata406 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 406)

உங்கள் கவனத்திற்கு