12.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 243,061.

நேற்றிலிருந்து 234 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,954 (நேற்றிலிருந்து 9 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 194,928 (நேற்றிலிருந்து 349 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,179 (நேற்றிலிருந்து -124 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,049 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 94,972)
Piemonte31,498 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 31,494)
Emilia-Romagna28,940 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 28,869)
Veneto19,395 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 19,379)
Toscana10,322 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,321)
Liguria10,031 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 10,031)
Lazio8,314 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 8,294)
Marche6,804 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,803)
P.A. Trento4,881 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,881)
Campania4,772 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,769)
Puglia4,541 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,541)
Friuli Venezia Giulia3,335 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,335)
Abruzzo3,328 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,323)
Sicilia3,099 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,099)
P.A. Bolzano2,666 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,661)
Umbria1,450 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,448)
Sardegna1,372 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,372)
Calabria1,216 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 1,188)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise446 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 445)
Basilicata406 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 406)

உங்கள் கவனத்திற்கு