11.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,827.

நேற்றிலிருந்து 188 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,945 (நேற்றிலிருந்து 7 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 194,579 (நேற்றிலிருந்து 306 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,303 (நேற்றிலிருந்து -125 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,972 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 94,905)
Piemonte31,494 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 31,485)
Emilia-Romagna28,869 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 28,822)
Veneto19,379 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 19,369)
Toscana10,321 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,316)
Liguria10,031 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 10,025)
Lazio8,294 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 8,275)
Marche6,803 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,799)
P.A. Trento4,881 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,879)
Campania4,769 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,762)
Puglia4,541 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,540)
Friuli Venezia Giulia3,335 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,333)
Abruzzo3,323 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,321)
Sicilia3,099 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,098)
P.A. Bolzano2,661 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,658)
Umbria1,448 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,448)
Sardegna1,372 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,372)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,188 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,186)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata406 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு