10.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,639.

நேற்றிலிருந்து 276 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,938 (நேற்றிலிருந்து 12 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 194,273 (நேற்றிலிருந்து 295 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,428 (நேற்றிலிருந்து -31 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,905 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 94,770)
Piemonte31,485 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 31,475)
Emilia-Romagna28,822 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 28,769)
Veneto19,369 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 19,358)
Toscana10,316 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,314)
Liguria10,025 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 10,010)
Lazio8,275 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 8,252)
Marche6,799 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,798)
P.A. Trento4,879 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,876)
Campania4,762 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,755)
Puglia4,540 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,536)
Friuli Venezia Giulia3,333 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,332)
Abruzzo3,321 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,318)
Sicilia3,098 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,098)
P.A. Bolzano2,658 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,653)
Umbria1,448 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,447)
Sardegna1,372 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,371)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,186 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,185)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata405 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு