22.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 245,032.

நேற்றிலிருந்து 280 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,082 (நேற்றிலிருந்து 9 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 197,628 (நேற்றிலிருந்து 197 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,322 (நேற்றிலிருந்து 74 +0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,633 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 95,582)
Piemonte31,558 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 31,545)
Emilia-Romagna29,295 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 29,238)
Veneto19,707 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 19,671)
Toscana10,390 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 10,384)
Liguria10,124 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 10,117)
Lazio8,472 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 8,456)
Marche6,814 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,813)
P.A. Trento4,911 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 4,891)
Campania4,858 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 4,839)
Puglia4,556 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,556)
Friuli Venezia Giulia3,360 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,358)
Abruzzo3,342 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,342)
Sicilia3,153 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,146)
P.A. Bolzano2,685 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,685)
Umbria1,461 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,459)
Sardegna1,380 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,379)
Calabria1,243 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,239)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise450 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 446)
Basilicata444 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 408)

உங்கள் கவனத்திற்கு