23.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 245,338.

நேற்றிலிருந்து 306 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,092 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 197,842 (நேற்றிலிருந்து 214 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,404 (நேற்றிலிருந்து 82 +0.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,715 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 95,633)
Piemonte31,567 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 31,558)
Emilia-Romagna29,350 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 29,295)
Veneto19,729 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 19,707)
Toscana10,394 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,390)
Liguria10,139 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 10,124)
Lazio8,498 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 8,472)
Marche6,815 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,814)
P.A. Trento4,941 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 4,911)
Campania4,874 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 4,858)
Puglia4,565 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,556)
Friuli Venezia Giulia3,363 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,360)
Abruzzo3,352 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,342)
Sicilia3,158 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,153)
P.A. Bolzano2,686 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,685)
Umbria1,463 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,461)
Sardegna1,382 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,380)
Calabria1,245 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,243)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise459 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 450)
Basilicata447 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 444)

உங்கள் கவனத்திற்கு