21.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 228,006.

நேற்றிலிருந்து 642 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,486 (நேற்றிலிருந்து 156 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 134,560 (நேற்றிலிருந்து 2,278 +1.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 60,960 (நேற்றிலிருந்து -1,792 -2.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia86,091 (நேற்றிலிருந்து +316 நேற்று 85,775)
Piemonte29,990 (நேற்றிலிருந்து +105 நேற்று 29,885)
Emilia-Romagna27,417 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 27,364)
Veneto19,038 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 19,030)
Toscana10,000 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 9,982)
Liguria9,344 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 9,289)
Lazio7,558 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 7,533)
Marche6,689 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 6,677)
Campania4,723 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,714)
Puglia4,413 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,407)
P.A. Trento4,378 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,368)
Sicilia3,417 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,411)
Friuli Venezia Giulia3,215 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,209)
Abruzzo3,212 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,205)
P.A. Bolzano2,587 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,587)
Umbria1,429 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,427)
Sardegna1,356 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,355)
Valle d’Aosta1,176 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,175)
Calabria1,156 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,156)
Molise423 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 422)
Basilicata394 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 393)

உங்கள் கவனத்திற்கு