22.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 228,658.

நேற்றிலிருந்து 652 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,616 (நேற்றிலிருந்து 130 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 136,720 (நேற்றிலிருந்து 2,160 +1.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 59,322 (நேற்றிலிருந்து -1,638 -2.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia86,384 (நேற்றிலிருந்து +293 நேற்று 86,091)
Piemonte30,077 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 29,990)
Emilia-Romagna27,470 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 27,417)
Veneto19,059 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 19,038)
Toscana10,035 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 10,000)
Liguria9,389 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 9,344)
Lazio7,589 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 7,558)
Marche6,697 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 6,689)
Campania4,733 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,723)
Puglia4,440 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 4,413)
P.A. Trento4,388 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,378)
Sicilia3,421 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,417)
Friuli Venezia Giulia3,227 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,215)
Abruzzo3,220 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,212)
P.A. Bolzano2,590 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,587)
Umbria1,429 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,429)
Sardegna1,356 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,356)
Valle d’Aosta1,177 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,176)
Calabria1,157 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,156)
Molise426 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 423)
Basilicata394 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 394)

உங்கள் கவனத்திற்கு