30.03.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-03-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 101.739.

நேற்றிலிருந்து 4.050 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+4,1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 11.591 (நேற்றிலிருந்து 812 +7,5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 14.620 (நேற்றிலிருந்து 1.590 +12,2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 75.528 (நேற்றிலிருந்து 1.648 +2,2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 42.161 (+1154, +2,8%)
Emilia-Romagna 13531 (+412, +3,1%)
Veneto 8724 (+366, +4,4%)
Piemonte 8712 (+506, +6,2%)
Marche 3684 (+126, +3,5%)
Liguria 3217 (+141, +4,6%)
Campania 1952 (+193, +11%)
Toscana 4412 (+290, +7%)
Sicilia 1555 (+95, +6,5%)
Lazio 2914 (+208, +7,7%)
Friuli-Venezia Giulia 1501 (+21, +1,4%)
Abruzzo 1345 (+52, +4%)
Puglia 1712 (+163, +10,5%)
Umbria 1051 (+28, +2,7%)
Bolzano 1325 (+111, +9,1%)
Calabria 647 (+33, +5,4%)
Sardegna 682 (+44, +6,9%)
Valle d’Aosta 584 (-)
Trento 1682 (+88, 5,5%)
Molise 134 (+7, +5,5%)
Basilicata 214 (+12, +5,9%)

உங்கள் கவனத்திற்கு