29.03.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-03-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 97.689.

நேற்றிலிருந்து 5.217 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+5,6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 10.779 (நேற்றிலிருந்து 756 +7,5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 13.030 (நேற்றிலிருந்து 646 +5,2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 73.880 (நேற்றிலிருந்து 3.815 +5,4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia 41.007 (+1592, +4,04%)
Emilia-Romagna 13.119 (+736, +5,94%)
Veneto 8.358 (+428, + 5,4%)
Piemonte 8.206 (+535, +6,97%)
Marche 3.558 (+185, +5,48%)
Liguria 3.076 (+254, +9%)
Campania 1.759 (+167, +10,49%)
Toscana 4122 (+305, +7,99%)
Sicilia 1.460 (+101, +7,43%)
Lazio 2.706 (+201, +8,02%)
Friuli Venezia-Giulia 1.480 (+44, +3,06%)
Abruzzo 1.293 (+160, +14,12%)
Puglia 1.549 (+91, +6,25%)
Umbria 1.023 (+54, +5,57%)
Bolzano 1.214 (+105, +9,47%)
Calabria 614 (+59, +10,63%)
Sardegna 638 (+14, +2,24%)
Valle d’Aosta 584 (+73, +14,29%)
Trento 1.594 (+89, 5,91%)
Molise 127 (+4, +3,25%)
Basilicata 202 (+20, +10,99%)

உங்கள் கவனத்திற்கு