கடும் பனிப்பொழிவுக்கு மத்தியிலும் தொடரும் தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிக்கான ஈருருளிப்பயணம் – நேர்காணல்.

மாவீரர்களின் இலட்சிய கனவை நெஞ்சில் சுமந்து தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிக்கான ஈருருளிப்பயணத்தில் பயணிப்பவர்களில் ஒருவரான ஈழன் அவர்களுடனான நேர்காணல்.

உங்கள் கவனத்திற்கு