11.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,683,403.

நேற்றிலிருந்து 15,137 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 92,729 (நேற்றிலிருந்து 391 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,185,655 (நேற்றிலிருந்து 19,838 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 405,019 (நேற்றிலிருந்து -5,092 -1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia556,288 (நேற்றிலிருந்து +2,434 நேற்று 553,854)
Veneto319,515 (நேற்றிலிருந்து +708 நேற்று 318,807)
Campania237,925 (நேற்றிலிருந்து +1,694 நேற்று 236,231)
Emilia-Romagna231,415 (நேற்றிலிருந்து +1,345 நேற்று 230,070)
Piemonte231,239 (நேற்றிலிருந்து +1,189 நேற்று 230,050)
Lazio216,347 (நேற்றிலிருந்து +1,271 நேற்று 215,076)
Sicilia144,231 (நேற்றிலிருந்து +760 நேற்று 143,471)
Toscana141,159 (நேற்றிலிருந்து +894 நேற்று 140,265)
Puglia132,459 (நேற்றிலிருந்து +1,248 நேற்று 131,211)
Liguria72,909 (நேற்றிலிருந்து +319 நேற்று 72,590)
Friuli Venezia Giulia71,285 (நேற்றிலிருந்து +409 நேற்று 70,876)
Marche59,533 (நேற்றிலிருந்து +530 நேற்று 59,003)
P.A. Bolzano46,926 (நேற்றிலிருந்து +680 நேற்று 46,246)
Abruzzo46,686 (நேற்றிலிருந்து +540 நேற்று 46,146)
Sardegna39,950 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 39,825)
Umbria39,827 (நேற்றிலிருந்து +363 நேற்று 39,464)
Calabria34,933 (நேற்றிலிருந்து +198 நேற்று 34,735)
P.A. Trento29,696 (நேற்றிலிருந்து +253 நேற்று 29,443)
Basilicata14,003 (நேற்றிலிருந்து +102 நேற்று 13,901)
Molise9,191 (நேற்றிலிருந்து +75 நேற்று 9,116)
Valle d’Aosta7,886 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,877)

உங்கள் கவனத்திற்கு