20.05.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-05-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 227,364.

நேற்றிலிருந்து 665 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 32,330 (நேற்றிலிருந்து 161 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 132,282 (நேற்றிலிருந்து 2,881 +2.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 62,752 (நேற்றிலிருந்து -2,377 -3.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia85,775 (நேற்றிலிருந்து +294 நேற்று 85,481)
Piemonte29,885 (நேற்றிலிருந்து +158 நேற்று 29,727)
Emilia-Romagna27,364 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 27,314)
Veneto19,030 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 18,997)
Toscana9,982 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 9,968)
Liguria9,289 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 9,257)
Lazio7,533 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 7,505)
Marche6,677 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,675)
Campania4,714 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,707)
Puglia4,407 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,396)
P.A. Trento4,368 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,358)
Sicilia3,411 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,403)
Friuli Venezia Giulia3,209 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,203)
Abruzzo3,205 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,197)
P.A. Bolzano2,587 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,587)
Umbria1,427 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,427)
Sardegna1,355 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,354)
Valle d’Aosta1,175 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,175)
Calabria1,156 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,153)
Molise422 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 422)
Basilicata393 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 393)

உங்கள் கவனத்திற்கு