nuovaordinanza

Sicilia பிராந்தியம் அமுல்படுத்திய விதிமுறைகள்

கொரோனாவைரசின் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் Sicilia பிராந்திய ஆளுநர் Nello Musumeci புதிய பிராந்தியக் கட்டளை ஒன்றை அமுல்படுத்தியுள்ளார். சனவரி…

கொரோனாவைரசு, அரசாங்கத்தின் புதிய உத்தரவு

நடன மையங்கள் போன்ற அனைத்து மையங்கள், வெளிப்புறங்கள் மற்றும் உட்புறங்களில் நடைபெறும் நடன வைபவங்கள் (discoteche) அனைத்தும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும்,…

உங்கள் கவனத்திற்கு