15.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,729,223.

நேற்றிலிருந்து 7,344 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 93,835 (நேற்றிலிருந்து 258 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,237,290 (நேற்றிலிருந்து 11,771 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 398,098 (நேற்றிலிருந்து -4,685 -1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia564,023 (நேற்றிலிருந்து +945 நேற்று 563,078)
Veneto321,716 (நேற்றிலிருந்து +241 நேற்று 321,475)
Campania243,882 (நேற்றிலிருந்து +966 நேற்று 242,916)
Emilia-Romagna237,123 (நேற்றிலிருந்து +1,391 நேற்று 235,732)
Piemonte233,844 (நேற்றிலிருந்து +438 நேற்று 233,406)
Lazio220,065 (நேற்றிலிருந்து +760 நேற்று 219,305)
Sicilia146,076 (நேற்றிலிருந்து +332 நேற்று 145,744)
Toscana143,803 (நேற்றிலிருந்து +428 நேற்று 143,375)
Puglia135,501 (நேற்றிலிருந்து +345 நேற்று 135,156)
Liguria74,009 (நேற்றிலிருந்து +194 நேற்று 73,815)
Friuli Venezia Giulia72,188 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 72,148)
Marche60,936 (நேற்றிலிருந்து +128 நேற்று 60,808)
P.A. Bolzano48,784 (நேற்றிலிருந்து +212 நேற்று 48,572)
Abruzzo48,299 (நேற்றிலிருந்து +533 நேற்று 47,766)
Umbria41,068 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 40,959)
Sardegna40,263 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 40,207)
Calabria35,564 (நேற்றிலிருந்து +128 நேற்று 35,436)
P.A. Trento30,357 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 30,331)
Basilicata14,280 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 14,251)
Molise9,524 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 9,483)
Valle d’Aosta7,918 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,909)

உங்கள் கவனத்திற்கு