14.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,721,879.

நேற்றிலிருந்து 11,060 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 93,577 (நேற்றிலிருந்து 221 +0.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,225,519 (நேற்றிலிருந்து 9,469 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 402,783 (நேற்றிலிருந்து 1,370 +0.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia563,078 (நேற்றிலிருந்து +1,987 நேற்று 561,091)
Veneto321,475 (நேற்றிலிருந்து +515 நேற்று 320,960)
Campania242,916 (நேற்றிலிருந்து +1,603 நேற்று 241,313)
Emilia-Romagna235,734 (நேற்றிலிருந்து +1,323 நேற்று 234,411)
Piemonte233,406 (நேற்றிலிருந்து +549 நேற்று 232,857)
Lazio219,305 (நேற்றிலிருந்து +809 நேற்று 218,496)
Sicilia145,744 (நேற்றிலிருந்து +479 நேற்று 145,265)
Toscana143,375 (நேற்றிலிருந்து +725 நேற்று 142,650)
Puglia135,156 (நேற்றிலிருந்து +732 நேற்று 134,424)
Liguria73,815 (நேற்றிலிருந்து +274 நேற்று 73,541)
Friuli Venezia Giulia72,148 (நேற்றிலிருந்து +216 நேற்று 71,932)
Marche60,808 (நேற்றிலிருந்து +355 நேற்று 60,453)
P.A. Bolzano48,572 (நேற்றிலிருந்து +395 நேற்று 48,177)
Abruzzo47,771 (நேற்றிலிருந்து +222 நேற்று 47,549)
Umbria40,959 (நேற்றிலிருந்து +292 நேற்று 40,667)
Sardegna40,207 (நேற்றிலிருந்து +83 நேற்று 40,124)
Calabria35,436 (நேற்றிலிருந்து +151 நேற்று 35,285)
P.A. Trento30,331 (நேற்றிலிருந்து +167 நேற்று 30,164)
Basilicata14,251 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 14,177)
Molise9,483 (நேற்றிலிருந்து +112 நேற்று 9,371)
Valle d’Aosta7,909 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 7,904)

உங்கள் கவனத்திற்கு