08.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,644,707.

நேற்றிலிருந்து 7,969 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 91,580 (நேற்றிலிருந்து 307 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,133,523 (நேற்றிலிருந்து 15,082 +0.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 419,604 (நேற்றிலிருந்து -7,420 -1.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia550,380 (நேற்றிலிருந்து +895 நேற்று 549,485)
Veneto317,278 (நேற்றிலிருந்து +442 நேற்று 316,836)
Campania233,322 (நேற்றிலிருந்து +1,189 நேற்று 232,133)
Piemonte228,762 (நேற்றிலிருந்து +483 நேற்று 228,279)
Emilia-Romagna228,198 (நேற்றிலிருந்து +1,273 நேற்று 226,925)
Lazio213,202 (நேற்றிலிருந்து +782 நேற்று 212,420)
Sicilia142,032 (நேற்றிலிருந்து +478 நேற்று 141,554)
Toscana139,141 (நேற்றிலிருந்து +523 நேற்று 138,618)
Puglia129,467 (நேற்றிலிருந்து +377 நேற்று 129,090)
Liguria71,969 (நேற்றிலிருந்து +220 நேற்று 71,749)
Friuli Venezia Giulia70,244 (நேற்றிலிருந்து +132 நேற்று 70,112)
Marche58,312 (நேற்றிலிருந்து +171 நேற்று 58,141)
Abruzzo45,592 (நேற்றிலிருந்து +184 நேற்று 45,408)
P.A. Bolzano44,736 (நேற்றிலிருந்து +255 நேற்று 44,481)
Sardegna39,583 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 39,527)
Umbria38,674 (நேற்றிலிருந்து +190 நேற்று 38,484)
Calabria34,333 (நேற்றிலிருந்து +142 நேற்று 34,191)
P.A. Trento28,974 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 28,908)
Basilicata13,701 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 13,686)
Molise8,951 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 8,867)
Valle d’Aosta7,856 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 7,843)