09.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,655,319.

நேற்றிலிருந்து 10,612 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 92,002 (நேற்றிலிருந்து 422 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,149,350 (நேற்றிலிருந்து 15,827 +0.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 413,967 (நேற்றிலிருந்து -5,637 -1.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia552,005 (நேற்றிலிருந்து +1,625 நேற்று 550,380)
Veneto317,979 (நேற்றிலிருந்து +701 நேற்று 317,278)
Campania234,596 (நேற்றிலிருந்து +1,274 நேற்று 233,322)
Piemonte229,381 (நேற்றிலிருந்து +619 நேற்று 228,762)
Emilia-Romagna229,157 (நேற்றிலிருந்து +977 நேற்று 228,180)
Lazio214,049 (நேற்றிலிருந்து +847 நேற்று 213,202)
Sicilia142,776 (நேற்றிலிருந்து +744 நேற்று 142,032)
Toscana139,594 (நேற்றிலிருந்து +453 நேற்று 139,141)
Puglia130,148 (நேற்றிலிருந்து +681 நேற்று 129,467)
Liguria72,226 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 71,969)
Friuli Venezia Giulia70,515 (நேற்றிலிருந்து +271 நேற்று 70,244)
Marche58,582 (நேற்றிலிருந்து +270 நேற்று 58,312)
Abruzzo45,833 (நேற்றிலிருந்து +241 நேற்று 45,592)
P.A. Bolzano45,457 (நேற்றிலிருந்து +721 நேற்று 44,736)
Sardegna39,664 (நேற்றிலிருந்து +81 நேற்று 39,583)
Umbria39,049 (நேற்றிலிருந்து +375 நேற்று 38,674)
Calabria34,521 (நேற்றிலிருந்து +188 நேற்று 34,333)
P.A. Trento29,138 (நேற்றிலிருந்து +164 நேற்று 28,974)
Basilicata13,807 (நேற்றிலிருந்து +106 நேற்று 13,701)
Molise8,972 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 8,951)
Valle d’Aosta7,870 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,856)

உங்கள் கவனத்திற்கு