07.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,636,738.

நேற்றிலிருந்து 11,640 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 91,273 (நேற்றிலிருந்து 270 +0.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,118,441 (நேற்றிலிருந்து 11,380 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 427,024 (நேற்றிலிருந்து -10 -0.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia549,485 (நேற்றிலிருந்து +1,515 நேற்று 547,970)
Veneto316,836 (நேற்றிலிருந்து +496 நேற்று 316,340)
Campania232,133 (நேற்றிலிருந்து +1,741 நேற்று 230,392)
Piemonte228,279 (நேற்றிலிருந்து +624 நேற்று 227,655)
Emilia-Romagna226,926 (நேற்றிலிருந்து +1,382 நேற்று 225,544)
Lazio212,420 (நேற்றிலிருந்து +920 நேற்று 211,500)
Sicilia141,554 (நேற்றிலிருந்து +574 நேற்று 140,980)
Toscana138,618 (நேற்றிலிருந்து +668 நேற்று 137,950)
Puglia129,090 (நேற்றிலிருந்து +765 நேற்று 128,325)
Liguria71,749 (நேற்றிலிருந்து +364 நேற்று 71,385)
Friuli Venezia Giulia70,112 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 69,827)
Marche58,141 (நேற்றிலிருந்து +394 நேற்று 57,747)
Abruzzo45,408 (நேற்றிலிருந்து +436 நேற்று 44,972)
P.A. Bolzano44,481 (நேற்றிலிருந்து +470 நேற்று 44,011)
Sardegna39,527 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 39,373)
Umbria38,484 (நேற்றிலிருந்து +382 நேற்று 38,102)
Calabria34,191 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 34,064)
P.A. Trento28,908 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 28,733)
Basilicata13,686 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 13,609)
Molise8,867 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 8,776)
Valle d’Aosta7,843 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 7,842)

உங்கள் கவனத்திற்கு