06.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,625,098.

நேற்றிலிருந்து 13,439 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 91,003 (நேற்றிலிருந்து 385 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,107,061 (நேற்றிலிருந்து 15,138 +0.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 427,034 (நேற்றிலிருந்து -2,084 -0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia547,970 (நேற்றிலிருந்து +1,923 நேற்று 546,047)
Veneto316,340 (நேற்றிலிருந்து +831 நேற்று 315,509)
Campania230,392 (நேற்றிலிருந்து +1,546 நேற்று 228,846)
Piemonte227,655 (நேற்றிலிருந்து +717 நேற்று 226,938)
Emilia-Romagna225,545 (நேற்றிலிருந்து +1,383 நேற்று 224,162)
Lazio211,500 (நேற்றிலிருந்து +1,014 நேற்று 210,486)
Sicilia140,980 (நேற்றிலிருந்து +836 நேற்று 140,144)
Toscana137,950 (நேற்றிலிருந்து +708 நேற்று 137,242)
Puglia128,325 (நேற்றிலிருந்து +926 நேற்று 127,399)
Liguria71,385 (நேற்றிலிருந்து +276 நேற்று 71,109)
Friuli Venezia Giulia69,827 (நேற்றிலிருந்து +413 நேற்று 69,414)
Marche57,747 (நேற்றிலிருந்து +436 நேற்று 57,311)
Abruzzo44,972 (நேற்றிலிருந்து +509 நேற்று 44,463)
P.A. Bolzano44,011 (நேற்றிலிருந்து +802 நேற்று 43,209)
Sardegna39,373 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 39,248)
Umbria38,102 (நேற்றிலிருந்து +351 நேற்று 37,751)
Calabria34,064 (நேற்றிலிருந்து +197 நேற்று 33,867)
P.A. Trento28,733 (நேற்றிலிருந்து +278 நேற்று 28,455)
Basilicata13,609 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 13,524)
Molise8,776 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 8,698)
Valle d’Aosta7,842 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 7,834)

உங்கள் கவனத்திற்கு