05.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,611,659.

நேற்றிலிருந்து 14,213 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 90,618 (நேற்றிலிருந்து 377 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,091,923 (நேற்றிலிருந்து 14,995 +0.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 429,118 (நேற்றிலிருந்து -1,159 -0.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia546,047 (நேற்றிலிருந்து +2,504 நேற்று 543,543)
Veneto315,509 (நேற்றிலிருந்து +668 நேற்று 314,841)
Campania228,846 (நேற்றிலிருந்து +1,665 நேற்று 227,181)
Piemonte226,938 (நேற்றிலிருந்து +936 நேற்று 226,002)
Emilia-Romagna224,164 (நேற்றிலிருந்து +1,364 நேற்று 222,800)
Lazio210,486 (நேற்றிலிருந்து +1,141 நேற்று 209,345)
Sicilia140,144 (நேற்றிலிருந்து +616 நேற்று 139,528)
Toscana137,242 (நேற்றிலிருந்து +703 நேற்று 136,539)
Puglia127,399 (நேற்றிலிருந்து +1,215 நேற்று 126,184)
Liguria71,109 (நேற்றிலிருந்து +332 நேற்று 70,777)
Friuli Venezia Giulia69,414 (நேற்றிலிருந்து +446 நேற்று 68,968)
Marche57,311 (நேற்றிலிருந்து +414 நேற்று 56,897)
Abruzzo44,464 (நேற்றிலிருந்து +276 நேற்று 44,188)
P.A. Bolzano43,209 (நேற்றிலிருந்து +687 நேற்று 42,522)
Sardegna39,248 (நேற்றிலிருந்து +169 நேற்று 39,079)
Umbria37,751 (நேற்றிலிருந்து +443 நேற்று 37,308)
Calabria33,867 (நேற்றிலிருந்து +239 நேற்று 33,628)
P.A. Trento28,455 (நேற்றிலிருந்து +202 நேற்று 28,253)
Basilicata13,524 (நேற்றிலிருந்து +89 நேற்று 13,435)
Molise8,698 (நேற்றிலிருந்து +101 நேற்று 8,597)
Valle d’Aosta7,834 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 7,826)

உங்கள் கவனத்திற்கு