04.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,597,446.

நேற்றிலிருந்து 13,657 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 90,241 (நேற்றிலிருந்து 422 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,076,928 (நேற்றிலிருந்து 17,680 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 430,277 (நேற்றிலிருந்து -4,445 -1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia543,543 (நேற்றிலிருந்து +1,746 நேற்று 541,797)
Veneto314,841 (நேற்றிலிருந்து +896 நேற்று 313,945)
Campania227,181 (நேற்றிலிருந்து +1,544 நேற்று 225,637)
Piemonte226,002 (நேற்றிலிருந்து +807 நேற்று 225,195)
Emilia-Romagna222,804 (நேற்றிலிருந்து +1,192 நேற்று 221,612)
Lazio209,345 (நேற்றிலிருந்து +1,174 நேற்று 208,171)
Sicilia139,528 (நேற்றிலிருந்து +789 நேற்று 138,739)
Toscana136,539 (நேற்றிலிருந்து +760 நேற்று 135,779)
Puglia126,184 (நேற்றிலிருந்து +975 நேற்று 125,209)
Liguria70,777 (நேற்றிலிருந்து +489 நேற்று 70,288)
Friuli Venezia Giulia68,968 (நேற்றிலிருந்து +355 நேற்று 68,613)
Marche56,897 (நேற்றிலிருந்து +480 நேற்று 56,417)
Abruzzo44,189 (நேற்றிலிருந்து +526 நேற்று 43,663)
P.A. Bolzano42,522 (நேற்றிலிருந்து +747 நேற்று 41,775)
Sardegna39,079 (நேற்றிலிருந்து +205 நேற்று 38,874)
Umbria37,308 (நேற்றிலிருந்து +373 நேற்று 36,935)
Calabria33,628 (நேற்றிலிருந்து +202 நேற்று 33,426)
P.A. Trento28,253 (நேற்றிலிருந்து +240 நேற்று 28,013)
Basilicata13,435 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 13,367)
Molise8,597 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 8,517)
Valle d’Aosta7,826 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,815)

உங்கள் கவனத்திற்கு