ஈழத்தமிழரின் கரிநாளும் இனவழிப்பு விடயத்தில் சர்வதேசத்தின் முன் கரி பூசப்பட்ட சிறீலங்கா தேசமும்

நீண்டகால தமிழ் தேசிய செயற்பாட்டாளரும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் உறுப்பினருமான திரு சு. தவபாலனுடனான நேர்காணல்.

உங்கள் கவனத்திற்கு