03.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,583,790.

நேற்றிலிருந்து 13,182 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 89,820 (நேற்றிலிருந்து 477 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,059,248 (நேற்றிலிருந்து 15,748 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 434,722 (நேற்றிலிருந்து -3,043 -0.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia541,797 (நேற்றிலிருந்து +1,738 நேற்று 540,059)
Veneto313,945 (நேற்றிலிருந்து +629 நேற்று 313,316)
Campania225,637 (நேற்றிலிருந்து +1,539 நேற்று 224,098)
Piemonte225,195 (நேற்றிலிருந்து +819 நேற்று 224,376)
Emilia-Romagna221,615 (நேற்றிலிருந்து +1,047 நேற்று 220,568)
Lazio208,171 (நேற்றிலிருந்து +1,164 நேற்று 207,007)
Sicilia138,739 (நேற்றிலிருந்து +886 நேற்று 137,853)
Toscana135,779 (நேற்றிலிருந்து +551 நேற்று 135,228)
Puglia125,209 (நேற்றிலிருந்து +1,044 நேற்று 124,165)
Liguria70,288 (நேற்றிலிருந்து +233 நேற்று 70,055)
Friuli Venezia Giulia68,613 (நேற்றிலிருந்து +692 நேற்று 67,921)
Marche56,417 (நேற்றிலிருந்து +408 நேற்று 56,009)
Abruzzo43,663 (நேற்றிலிருந்து +449 நேற்று 43,214)
P.A. Bolzano41,775 (நேற்றிலிருந்து +653 நேற்று 41,122)
Sardegna38,874 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 38,731)
Umbria36,935 (நேற்றிலிருந்து +458 நேற்று 36,477)
Calabria33,426 (நேற்றிலிருந்து +318 நேற்று 33,108)
P.A. Trento28,013 (நேற்றிலிருந்து +261 நேற்று 27,752)
Basilicata13,367 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 13,299)
Molise8,517 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 8,439)
Valle d’Aosta7,815 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,804)

உங்கள் கவனத்திற்கு