02.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,570,608.

நேற்றிலிருந்து 9,651 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 89,344 (நேற்றிலிருந்து 499 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,043,499 (நேற்றிலிருந்து 18,976 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 437,765 (நேற்றிலிருந்து -9,824 -2.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia540,059 (நேற்றிலிருந்து +912 நேற்று 539,147)
Veneto313,316 (நேற்றிலிருந்து +621 நேற்று 312,695)
Piemonte224,376 (நேற்றிலிருந்து +765 நேற்று 223,611)
Campania224,098 (நேற்றிலிருந்து +919 நேற்று 223,179)
Emilia-Romagna220,575 (நேற்றிலிருந்து +879 நேற்று 219,696)
Lazio207,007 (நேற்றிலிருந்து +842 நேற்று 206,165)
Sicilia137,853 (நேற்றிலிருந்து +984 நேற்று 136,869)
Toscana135,228 (நேற்றிலிருந்து +399 நேற்று 134,829)
Puglia124,165 (நேற்றிலிருந்து +879 நேற்று 123,286)
Liguria70,055 (நேற்றிலிருந்து +238 நேற்று 69,817)
Friuli Venezia Giulia67,921 (நேற்றிலிருந்து +258 நேற்று 67,663)
Marche56,009 (நேற்றிலிருந்து +333 நேற்று 55,676)
Abruzzo43,214 (நேற்றிலிருந்து +210 நேற்று 43,004)
P.A. Bolzano41,122 (நேற்றிலிருந்து +639 நேற்று 40,483)
Sardegna38,731 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 38,660)
Umbria36,477 (நேற்றிலிருந்து +283 நேற்று 36,194)
Calabria33,108 (நேற்றிலிருந்து +166 நேற்று 32,942)
P.A. Trento27,752 (நேற்றிலிருந்து +172 நேற்று 27,580)
Basilicata13,299 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 13,244)
Molise8,439 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 8,408)
Valle d’Aosta7,804 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 7,800)

உங்கள் கவனத்திற்கு